Đang xem
2 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

20

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Bạn sẽ thực hành sử dụng các ví dụ khai thác dữ liệu trong thế giới thực
  • Bạn sẽ có thể thao tác dữ liệu để phù hợp với phân tích dữ liệu
  • Bạn sẽ thành thạo trong việc rút ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu thô
  • Bạn sẽ có các công cụ cho một sự nghiệp đầy triển vọng trong khoa học dữ liệu

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức trước về khai thác dữ liệu
  • Rõ ràng, Mac/Windows
  • Trình quản lý gói Anaconda được cài đặt trên hệ thống của bạn

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu về data mining (khai phá dữ liệu) 09:30
Phần 2: Sắp xếp dữ liệu - Tổng quan hoàn chỉnh 00:01
Phần 4: Giải thích về khung - Xử lý dữ liệu lớn với Spark 1:00:50
Phần 5: VÍ DỤ - Khai thác và lưu trữ dữ liệu 45:07
Phần 6: NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) 35:12
Phần 7: Kết luận và Tóm tắt 04:40

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 2
Học viên 94
Khóa học 41

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo