Đang xem
3 Học viên
20 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Bạn sẽ thực hành sử dụng các ví dụ khai thác dữ liệu trong thế giới thực Bạn sẽ có thể thao tác dữ liệu để phù hợp với phân tích dữ liệu Bạn sẽ thành thạo trong việc rút ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu thô Bạn sẽ có các công cụ cho một sự nghiệp đầy triển vọng trong khoa học dữ liệu

Chương trình giảng dạy

5giờ 12phút
Phần 1: Giới thiệu về data mining (khai phá dữ liệu)
09:30
Phần 2: Sắp xếp dữ liệu - Tổng quan hoàn chỉnh
1:03:56
Phần 3: Nguyên tắc cơ bản về khai thác dữ liệu
1:33:26
Phân tích cluster
20:08
Phân loại và hồi quy
34:30
Hiệp hội và tương quan
13:10
Giảm kích thước
25:38
Phần 4: Giải thích về khung - Xử lý dữ liệu lớn với Spark
1:00:50
Apache Spark - Tổng quan về khung
26:36
Chức năng chính của Spark
20:26
Học máy Spark
07:32
VÍ DỤ - Sử dụng Đường ống học máy
06:16
Phần 5: VÍ DỤ - Khai thác và lưu trữ dữ liệu
45:07
Khai thác văn bản
15:05
Khai thác mạng
10:11
Ma trận
07:16
Ví dụ SQL
12:35
Phần 6: NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
35:12
Làm sạch dữ liệu NLP
06:55
Bộ đếm Vector
07:58
Ví dụ NLP với Spam
09:59
Mô hình tinh chỉnh với dữ liệu Spam
05:32
Đường ống với dữ liệu Spam
04:48
Phần 7: Kết luận và Tóm tắt
04:40
Kết luận và Thử thách
04:40

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức trước về khai thác dữ liệu Rõ ràng, Mac/Windows Trình quản lý gói Anaconda được cài đặt trên hệ thống của bạn

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 13
Học viên 732
Khóa học 2

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo