Đang xem
24 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

21

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách đầu tư Bitcoin
  • Cách kiếm Bitcoin
  • Cách sử dụng Cryptocurrency mỗi ngày
  • Cách nhận phiếu giảm giá bằng cách sử dụng Bitcoin

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn quan tâm đến Cryptocurrency
  • Bạn nên thử các kỹ thuật khác nhau về Bitcoin
  • Sẵn sàng dành thời gian trực tuyến

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu khóa học và Bitcoin 07:17
Phần 3: An toàn, bảo mật và ký quỹ 05:16
Phần 4: Trang web kiếm lợi nhuận bằng Bitcoin 37:02
Phần 5: Thêm về thẻ quà tặng 04:36
Phần 6: Cộng đồng 04:01

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo