Đang xem
80 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

22

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo bản sao trò chơi iPhone Flappy Bird của riêng bạn
  • Cách xuất bản trò chơi của bạn trên App Store

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn nên có máy tính MAC hoặc tài khoản MacInCloud.com
  • Cởi mở để thử mã nguồn được đưa ra trong khóa học này

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Tìm hiểu cách tạo trò chơi như Flappy Bird: Hướng dẫn chính về lập trình iOS 1:41:00

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
3.4
Đánh giá 183
Học viên 138,850
Học viên đông đảo
Khóa học 18

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo