Fall is here – get cozy with our online courses. Use promo code HELLOFALL to get 25% off your desired course!
Đang xem
35 Học viên
22 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo bản sao trò chơi iPhone Flappy Bird của riêng bạn Cách xuất bản trò chơi của bạn trên App Store

Chương trình giảng dạy

1giờ 41phút
Phần 1: Tìm hiểu cách tạo trò chơi như Flappy Bird: Hướng dẫn chính về lập trình iOS
1:41:00
Sửa đổi biểu tượng và khởi chạy hình ảnh phần 2
01:21
Sửa đổi đồ họa lõi trò chơi phần 1
04:17
Sửa đổi đồ họa lõi trò chơi phần 2
01:38
Tạo người dùng thử nghiệm iTunes cho bảng xếp hạng
02:04
Hồ sơ cung cấp nhà phát triển và ID gói
05:27
Cài đặt trò chơi ID ứng dụng AdMob Revmob Chartboost
09:04
Cài đặt trò chơi phần 2
04:03
Cài đặt trò chơi phần 3
01:26
IDFA
00:59
ITC cài đặt iAd và bảng xếp hạng
06:22
iTunes Connect tạo ứng dụng mới
12:47
Sửa đổi cài đặt âm thanh trò chơi
04:35
Chuẩn bị xuất bản phần 1
13:16
Chuẩn bị xuất bản phần 2 (cập nhật)
04:22
Chuẩn bị xuất bản phần 2
03:28
Chuẩn bị xuất bản phần 3
04:01
Kiểm tra trò chơi trước khi gửi đến cửa hàng ứng dụng
01:58

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn nên có máy tính MAC hoặc tài khoản MacInCloud.com Cởi mở để thử mã nguồn được đưa ra trong khóa học này

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
Đánh giá 392
Học viên 168,402
Học viên đông đảo
Khóa học 9