Đang xem
4 Học viên

14 Các bài học

Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu tất cả về phương trình vi phân

Chương trình giảng dạy

1giờ 23phút
Phần 1: Phương trình vi phân thường
1:08:17
Phương trình vi phân thuần nhất ví dụ 2
04:31
Phương trình vi phân chính xác
06:12
Phương trình vi phân chính xác ví dụ 2
04:10
Yếu tố tích hợp
03:39
Tích hợp ví dụ 2
07:05
Mức độ và thứ tự của một phương trình vi phân
09:20
đạo hàm thứ n
09:51
Phương trình vi phân thuần nhất
08:45
Phần 2: Biến đổi Laplace
15:08
Biến đổi Laplace bài giảng 1
02:34
Biến đổi Laplace bài giảng 2
04:40
Biến đổi Laplace bài giảng 2
07:54

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức sẵn có

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 4
Khóa học 3

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo