Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

41

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình Java & định nghĩa hướng đối tượng hoạt động như thế nào
  • Cách viết và How to write and biên dịch chương trình máy tính đơn giản
  • Java cơ bản

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần bất kỳ kiến thức lập trình trước đó

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Lõi Java 3:57:44

Về Giảng viên đào tạo

1.0
Đánh giá 0
Học viên 15
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo