Đang xem
2 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

15

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cú pháp cơ bản Javascript
  • Tư duy như một nhà lập trình
  • Javascript sử dụng tốt nhất cho cái gì
  • Tạo chức năng Javascript cơ bản

Mô tả

Yêu cầu

  • Google Chrome
  • Kết nối Internet

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Hướng dẫn JavaScript 1:16:34

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
4.4
Đánh giá 264
Học viên 194,020
Học viên đông đảo
Khóa học 101

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo