Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
2 Học viên
44 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu Python cơ bản
  • Hiểu các ví dụ lập trình Python
  • Học cách tạo ví dụ cho riêng mình
  • Học cách tạo lập trình cho riêng mình, nếu như bạn hiểu về khái niệm

Chương trình giảng dạy

4giờ 23phút
Phần 1: Nội dung khóa học
03:11
Phần 2: Cài đặt Python
02:55
Phần 3: Tùy chỉnh Python
05:22
Phần 4: Giới thiệu nhanh về Python Shell
03:42
Phần 5: Các phép toán số học cơ bản của Python
05:11
Phần 7: Lỗi khối thụt lề
03:09
Phần 10: Khái niệm của Dict's
01:05
Phần 11: Hoạt động của Dict's
11:11
Phần 14: Giới thiệu về xử lý tệp (File Handling)
00:58
Phần 15: Hoạt động xử lý tệp
08:02
Phần 16: Khái niệm vòng lặp For
07:27
Phần 17: Vòng lặp While
05:34
Phần 19: Cách tạo một Hàm
05:12
Phần 20: Cách tìm diện tích tam giác bằng python
04:55
Phần 21: Cách in chương trình mẫu hình ngôi sao nghịch đảo
09:33
Phần 22: Giới thiệu về khái niệm OOPS
04:55
Phần 24: Giới thiệu nhanh về Python 3.7
02:53
Phần 25: Giới thiệu biểu thức chính quy
07:01
Phần 28: Kết luận
04:05

Mô tả

Yêu cầu

  • Yêu cầu kiến thức Internet cơ bản
  • Cảnh giác với cách cài đặt tệp .exe
  • Hiểu cách cài đặt ứng dụng máy tính để bàn đơn giản
  • Học, học nữa, học mãi

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 6
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo