Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • HTML cơ bản
  • Tạo mẫu có thể điền và các nút
  • Thêm CSS cơ bản
  • Tạo một website

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet
  • Windows, MAC hoặc Linux

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 287
Học viên 175,218
Học viên đông đảo
Khóa học 94

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo