Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

25

Trình độ kỹ năng

Trung cấp

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Python scripting mức độ cao cấp
  • Các ứng dụng khác nhau sử dụng Python

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về Windows Machine

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu & Thiết lập 10:12
Phần 2: Scripting cơ bản trong Python 13:46
Phần 3: Xử lý điều kiện trong Python 33:54
Phần 4: Vòng lặp trong Python 49:10

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 14
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo