Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

62

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Viết chương trình Python có thể sử dụng được trên các hệ điều hành Linux, Mac và Unix.

Mô tả

Yêu cầu

  • Truy cập vào máy tính chạy hệ điều hành Windows, Mac hoặc Linux.

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Tổng quan về khóa học và tải khóa học 04:52
Phần 2: Thiết lập Python 19:53
Phần 3: Biến và chuỗi 28:04
Phần 4: Số và Toán 07:42
Phần 5: Booleans và điều kiện 11:13
Phần 6: Hàm 09:52
Phần 7: Lists 18:43
Phần 8: Dictionaries 10:18
Phần 9: Tuples 07:47
Phần 10: Làm việc với tệp (Files) 16:35
Phần 11: Modules 13:04

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 31
Học viên 3,117
Học viên đông đảo
Khóa học 9

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo