Đang xem
42 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

15

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách đưa doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn vào top 10 kết quả đầu tiên trên Google
  • Cách thống trị trong từ khóa
  • Cách sử dụng trang web có thẩm quyền để xếp hạng doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cao hơn trên Google

Mô tả

Yêu cầu

  • Cởi mở với những ý tưởng mới
  • Không bắt buộc phải có trang web riêng để thực hành nhưng có sẽ là một lợi thế

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 00:32
Phần 3: Xếp hạng các trang web có thẩm quyền 38:51
Phần 4: Kết luận 01:45

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo