Đang xem
258 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

33

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Quy tắc thiết kế đồ họa: Lý thuyết màu sắc, khái niệm về không gian, hình dạng và hình thức
  • Quy tắc về kiểu chữ: Làm thế nào để hiểu các họ phông chữ, kiểu dáng và phân loại
  • Cách sử dụng các quy tắc và khái niệm để tạo ra thiết kế đồ họa độc đáo
  • Cách tích hợp âm thanh và chuyển động vào thiết kế của bạn

Mô tả

Yêu cầu

  • PC hoặc Mac

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Học thiết kế website: Hướng dẫn cơ bản cho các lập trình viên 12:06
Phần 2: UX: Trải nghiệm người dùng 17:21
Phần 3: Tính tương tác 10:38
Phần 4: Chuyển động và âm thanh 17:36
Phần 5: Đồ họa 22:59
Phần 6: Trung bình 16:57
Phần 7: Bố cục 20:22
Phần 8: Khán giả 17:36
Phần 9: Kiểu chữ 16:12
Phần 11: Tính nhất quán 15:19

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
2.8
Đánh giá 245
Học viên 149,435
Học viên đông đảo
Khóa học 17

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo