Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

23

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tạo trang WordPress ngay từ đầu
  • Học cách nổi bật so với những người khác và cách SEO hoạt động
  • Tìm hiểu để chọn đúng plugin
  • Tìm hiểu cách tích hợp WordPress với phương tiện truyền thông xã hội

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn cần có kiến thức máy tính căn bản và kết nối internet

Chương trình giảng dạy

Phần 1: WordPress 101 37:19
Phần 2: Wordpress Plugins 06:19
Phần 3: WordPress Xã hội 58:27

Về Giảng viên đào tạo

5.0
100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 17
Khóa học 31

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo