Đang xem
22 Học viên
23 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tạo trang WordPress ngay từ đầu Học cách nổi bật so với những người khác và cách SEO hoạt động Tìm hiểu để chọn đúng plugin Tìm hiểu cách tích hợp WordPress với phương tiện truyền thông xã hội

Chương trình giảng dạy

1giờ 42phút
Phần 1: WordPress 101
37:19
Nghiên cứu từ khóa
03:32
Thêm Wordpress
07:35
Cài đặt chung
03:02
Trang Giới thiệu bản thân
02:11
Bài viết đầu tiên
03:21
Thêm Chủ đề
01:56
Phần 2: Wordpress Plugins
06:19
SEO Plugin
02:54
Phân tích Google Analytics
00:35
Chính sách cá nhân Google Privacy
00:22
Mobile Plugin
00:31
Sơ đồ Google Sitemap
00:26
Facebook Plugin
00:54
Google Dịch
00:37
Phần 3: WordPress Xã hội
58:27
FB Wordpress Plugins
07:35
Cấu hình kết nối Facebook đơn giản
03:53
Bài đăng xã hội
08:41
Tiện ích FanPage
05:21
Tiện ích tiếp thị qua email
06:45
Tích hợp Twitter
09:21
Nút theo dõi Twitter
06:06
Tích hợp Google+
10:45

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn cần có kiến thức máy tính căn bản và kết nối internet

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 408
Học viên 120,844
Học viên đông đảo
Khóa học 8