Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
23 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tạo trang WordPress ngay từ đầu
  • Học cách nổi bật so với những người khác và cách SEO hoạt động
  • Tìm hiểu để chọn đúng plugin
  • Tìm hiểu cách tích hợp WordPress với phương tiện truyền thông xã hội

Chương trình giảng dạy

1giờ 42phút
Phần 1: WordPress 101
37:19
Nghiên cứu từ khóa
03:32
Thêm Wordpress
07:35
Cài đặt chung
03:02
Trang Giới thiệu bản thân
02:11
Bài viết đầu tiên
03:21
Thêm Chủ đề
01:56
Phần 2: Wordpress Plugins
06:19
SEO Plugin
02:54
Phân tích Google Analytics
00:35
Chính sách cá nhân Google Privacy
00:22
Mobile Plugin
00:31
Sơ đồ Google Sitemap
00:26
Facebook Plugin
00:54
Google Dịch
00:37
Phần 3: WordPress Xã hội
58:27
FB Wordpress Plugins
07:35
Cấu hình kết nối Facebook đơn giản
03:53
Bài đăng xã hội
08:41
Tiện ích FanPage
05:21
Tiện ích tiếp thị qua email
06:45
Tích hợp Twitter
09:21
Nút theo dõi Twitter
06:06
Tích hợp Google+
10:45

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn cần có kiến thức máy tính căn bản và kết nối internet

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 29
Khóa học 31

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo