Đang xem
5 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

33

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Bạn sẽ được giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của HTML
  • Bạn sẽ khám phá các cách để thêm và định dạng các khối văn bản, bảng, hình ảnh và hơn thế nữa
  • Bạn sẽ học cách đóng góp kiến thức CSS cho các kỹ năng HTML của mình
  • Bạn sẽ đào sâu vào xây dựng mẫu và xử lý đa phương tiện

Mô tả

Yêu cầu

  • Kỹ năng máy tính cơ bản
  • Động lực thiết kế website

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Cơ bản về HTML 18:11
Phần 3: Các yếu tố cấp khối 08:42
Phần 4: Ngắt dòng và giãn cách 04:50
Phần 5: Yếu tố nội tuyến 22:58
Phần 6: Bảng và Mẫu 1:19:57
Phần 7: Các yếu tố ngữ nghĩa của HTML5 14:35
Phần 8: Đa phương tiện 07:43

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 22
Học viên 1,785
Học viên đông đảo
Khóa học 8

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo