Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

15

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cấu trúc HTML cơ bản
  • Nền tảng HTML Syntax
  • Các trang liên kết để tạo website
  • Tạo biểu mẫu có thể điền và các nút
  • Thêm Javascript cơ bản cho các trang web tương tác

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet đủ mạnh
  • Chương trình Notepad hoặc phần mềm chỉnh sửa Text khác
  • Trình duyệt Web cập nhật

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Lập trình cho người mới bắt đầu 51:40

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
4.4
Đánh giá 264
Học viên 194,020
Học viên đông đảo
Khóa học 101

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo