Đang xem
291 Học viên
15 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cấu trúc HTML cơ bản Nền tảng HTML Syntax Các trang liên kết để tạo website Tạo biểu mẫu có thể điền và các nút Thêm Javascript cơ bản cho các trang web tương tác

Chương trình giảng dạy

51phút
Phần 1: Lập trình cho người mới bắt đầu
51:40
Phong cách
03:56
Thẻ in đậm, gạch chân và in nghiêng
03:35
Thêm vào một liên kết
02:00
Thêm vào một hình ảnh
03:27
Thêm một liên kết đến một hình ảnh
02:20
Danh sách
04:29
Bảng biểu
03:55
Các loại đầu vào khác nhau
05:23
Thêm nút Gửi đi
03:25
Thẻ Scripts và Style
03:51

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet đủ mạnh Chương trình Notepad hoặc phần mềm chỉnh sửa Text khác Trình duyệt Web cập nhật

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
Đánh giá 378
Học viên 160,121
Học viên đông đảo
Khóa học 5