Đang xem
138 Học viên

15 Các bài học

Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cấu trúc HTML cơ bản
  • Nền tảng HTML Syntax
  • Các trang liên kết để tạo website
  • Tạo biểu mẫu có thể điền và các nút
  • Thêm Javascript cơ bản cho các trang web tương tác

Chương trình giảng dạy

51phút
Phần 1: Lập trình cho người mới bắt đầu
51:40
Phong cách
03:56
Thẻ in đậm, gạch chân và in nghiêng
03:35
Thêm vào một liên kết
02:00
Thêm vào một hình ảnh
03:27
Thêm một liên kết đến một hình ảnh
02:20
Danh sách
04:29
Bảng biểu
03:55
Các loại đầu vào khác nhau
05:23
Thêm nút Gửi đi
03:25
Thẻ Scripts và Style
03:51

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet đủ mạnh
  • Chương trình Notepad hoặc phần mềm chỉnh sửa Text khác
  • Trình duyệt Web cập nhật

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
Đánh giá 266
Học viên 152,330
Học viên đông đảo
Khóa học 12

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo