Đang xem
2 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

25

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo trang HTML5
  • Cách tạo các trang ngữ nghĩa
  • How to use lists, images, links, tables, forms
  • Cách sử dụng canvas, svg

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kinh nghiệm trước đó- khóa học nếu hoàn hảo cho người mới bắt đầu

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Trình độ cơ bản 27:02
Phần 2: Trình độ nâng cao 30:25

Về Giảng viên đào tạo

5.0
99% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 21
Học viên 186
Khóa học 14

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo