Đang xem
99 Học viên
18 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng quảng cáo Facebook Ads và định hướng lại mục tiêu Cách bán sản phẩm trên Facebook Cách tạo video quảng cáo

Chương trình giảng dạy

44phút
Phần 3: Cách tạo video quảng cáo
15:40
Thiết lập thiết bị dễ dàng
03:14
AIDA
04:59
Tùy chọn nếu bạn không thoải mái với việc tạo video
00:50
Dòng chảy trên màn hình
01:42
Ví dụ về video bán hàng cho quảng cáo của bạn
04:55
Phần 4: Đặt theo dõi và chuyển đổi quảng cáo của bạn
08:10
Cách cài đặt độ phân giải Facebook pixel
03:58
Nhắm mục tiêu lại với Facebook
02:23
Nhắm mục tiêu khán giả tương tự nhau
01:49
Phần 5: Thiết lập trang Facebook
08:05
Chiến lược quảng cáo Facebook Ad
04:04
Cách thiết lập trang Facebook của bạn cho Quảng cáo
01:04
Thông tin cơ bản về trang Facebook Page
02:28
Cách điều hướng đến Trình quản lý quảng cáo Facebook Ads
00:29

Mô tả

Yêu cầu

  • Cởi mở để thử các ý tưởng từ khóa học Có kiến thức về Tiếng Anh tốt

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 421
Học viên 305,882
Học viên đông đảo
Khóa học 29