Đang xem
4 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

35

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách quay video (screencasts, ghi âm trò chơi) bằng máy tính của bạn
  • Cách truyền phát trực tiếp lên YouTube và Twitch
  • Cách tích hợp các thiết bị bổ sung cộng đồng với OBS
  • Cách sửa đổi cài đặt thường được sử dụng để tăng chất lượng bản ghi
  • Cách thêm nhiều yếu tố nguồn như bạn muốn để tạo một màn hình video tùy chỉnh

Mô tả

Yêu cầu

  • Tải xuống OBS, một ứng dụng miễn phí, trước khi bạn bắt đầu khóa học

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Khái quát chung 05:09
Phần 2: Ghi âm căn bản 47:26
Phần 3: Cài đặt 32:18
Phần 4: Truyền phát 14:30
Phần 5: Thiết bị bổ sung (Plugins) 06:50
Phần 6: Open Broadcaster Studio (Phiên bản mới) 25:53
Phần 7: Hướng dẫn cập nhật 2018 - v20.1.1 14:27
Phần 8: Phần mềm đồng hành 24:52
Phần 9: FAQ (Câu hỏi thường gặp) 01:23

Về Giảng viên đào tạo

5.0
Đánh giá 0
Học viên 6
Khóa học 5

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo