Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
3 Học viên
27 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tự thiết kế Học chỉnh sửa ảnh Học điều hướng và làm việc với Photoshop CC 2018

Chương trình giảng dạy

1giờ 55phút
Phần 1: Giới thiệu
01:39
Phần 2: Sẵn sàng với Photoshop: Những điều cơ bản
04:46
Nhập và xuất hình ảnh
01:17
Giao diện
03:29
Phần 3: Thanh công cụ: Tạo và chỉnh sửa thiết kế
34:49
Công cụ Marquee và công cụ di chuyển
02:12
Công cụ lựa chọn nhanh
04:34
Công cụ Patch và Công cụ Spot Healing Brush Tool
05:22
Công cụ Clone Stamp
04:18
Công cụ Paint Bucket
03:52
Công cụ Dodge và công cụ Burn
05:16
Công cụ định hình
09:15
Phần 4: Bút vẽ
05:49
Thêm bàn chải vào phần mềm
02:29
Tạo thiết kế bằng cách sử dụng bút vẽ
03:20
Phần 5: Menu điều chỉnh: Hiệu chỉnh và chỉnh sửa màu sắc
10:59
Cấp độ: Chỉnh sửa ánh sáng và bóng tối
02:37
Đen & Trắng: Thiết kế theo kiểu Đen trắng
01:39
Cân bằng màu sắc
02:52
Bản đồ Gradient
01:47
Phần 6: Các văn bản và phông chữ
20:35
Thêm phông chữ vào phần mềm
02:46
Tạo một thiết kế bằng một dòng văn bản Ví dụ 1
04:29
Tạo một thiết kế bằng một dòng văn bản Ví dụ 2
06:00
Tạo một thiết kế bằng một dòng văn bản Ví dụ 3
07:20
Phần 7: Giai đoạn nâng cao
36:25
Giả lập
05:37
Thao tác thiết kế
05:25
Tạo một áp phích
04:37
Tạo hiệu ứng bằng hình ảnh
05:38
Tạo một áp phích về cà phê
07:26
Tạo một thiết kế hoạt hình
07:42

Mô tả

Yêu cầu

  • Cần có Photoshop CC 2018

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 2
Học viên 43
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo