Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
14 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hình ảnh & video cho blog từ domain công cộng chất lượng cao
  • Trở nên nổi bật bằng cách sử dụng các trang web được giới thiệu trong khóa học này
  • Hiểu về phần mềm chỉnh sửa miễn phí và cách sử dụng phần mềm

Chương trình giảng dạy

58phút
Phần 1: Kho ảnh miễn phí không giới hạn
03:39
Giới thiệu
03:39
Phần 2: Hiểu về điều khoản hình ảnh / video miễn phí
02:40
Tổng quan
02:40
Phần 3: Các trang web tốt nhất để sử dụng cho hình ảnh
19:27
Website 1
05:23
Website 2
04:41
Website 3
01:44
Website 4
03:27
Website 5
04:12
Phần 4: Các trang web video miễn phí tốt nhất
07:14
Website 1
03:35
Website 2
03:39
Phần 5: Phần mềm chỉnh sửa miễn phí
23:54
Trình chỉnh sửa ảnh 1
06:18
Trình chỉnh sửa ảnh 2
09:05
Trình chỉnh sửa ảnh 3
01:41
Phần mềm chỉnh sửa video
06:50
Phần 6: Xin chúc mừng
01:16
Xin chúc mừng
01:16

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức máy tính cơ bản
  • Kết nối Internet

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 20
Khóa học 3

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo