Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
10 Học viên
14 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hình ảnh & video cho blog từ domain công cộng chất lượng cao Trở nên nổi bật bằng cách sử dụng các trang web được giới thiệu trong khóa học này Hiểu về phần mềm chỉnh sửa miễn phí và cách sử dụng phần mềm

Chương trình giảng dạy

58phút
Phần 1: Kho ảnh miễn phí không giới hạn
03:39
Phần 2: Hiểu về điều khoản hình ảnh / video miễn phí
02:40
Tổng quan
02:40
Phần 3: Các trang web tốt nhất để sử dụng cho hình ảnh
19:27
Website 1
05:23
Website 2
04:41
Website 3
01:44
Website 4
03:27
Website 5
04:12
Phần 4: Các trang web video miễn phí tốt nhất
07:14
Website 1
03:35
Website 2
03:39
Phần 5: Phần mềm chỉnh sửa miễn phí
23:54
Trình chỉnh sửa ảnh 1
06:18
Trình chỉnh sửa ảnh 2
09:05
Trình chỉnh sửa ảnh 3
01:41
Phần mềm chỉnh sửa video
06:50
Phần 6: Xin chúc mừng
01:16
Xin chúc mừng
01:16

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức máy tính cơ bản Kết nối Internet

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 24
Học viên 11,529
Học viên đông đảo
Khóa học 2