Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

14

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hình ảnh & video cho blog từ domain công cộng chất lượng cao
  • Trở nên nổi bật bằng cách sử dụng các trang web được giới thiệu trong khóa học này
  • Hiểu về phần mềm chỉnh sửa miễn phí và cách sử dụng phần mềm

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức máy tính cơ bản
  • Kết nối Internet

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Kho ảnh miễn phí không giới hạn 03:39
Phần 2: Hiểu về điều khoản hình ảnh / video miễn phí 02:40
Phần 3: Các trang web tốt nhất để sử dụng cho hình ảnh 19:27
Phần 4: Các trang web video miễn phí tốt nhất 07:14
Phần 5: Phần mềm chỉnh sửa miễn phí 23:54
Phần 6: Xin chúc mừng 01:16

Về Giảng viên đào tạo

5.0
100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 19
Khóa học 3

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo