Đang xem
2 Học viên
10 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách sử dụng khoa học dữ liệu để có lợi thế cạnh tranh Tìm hiểu tại sao các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu là quan trọng Hiểu rằng Phân tích dữ liệu là Công cụ hiệu quả nhất Học cách giải quyết những khó khăn trong công việc - Phân tích dữ liệu Tìm hiểu để tạo chiến lược phân tích dữ liệu và tuân theo

Chương trình giảng dạy

51phút
Phần 1: Giới thiệu
04:05
Phần 2: Khoa học dữ liệu cho doanh nghiệp
45:56
Kỹ thuật & Ứng dụng cơ bản
08:26
Áp dụng thuật toán
04:15
Tận dụng tài nguyên của bạn
04:53
Tạo chiến lược dữ liệu khả thi
04:53
Phân tích dữ liệu khách hàng
06:54
Phân tích rủi ro
05:36
Sử dụng quyền truy cập làm nguồn dữ liệu
06:36
Phần 3: Phần kết luận
01:54
Phần kết luận
01:54

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức cụ thể nào

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 2
Học viên 51
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo