Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
10 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách sử dụng khoa học dữ liệu để có lợi thế cạnh tranh
  • Tìm hiểu tại sao các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu là quan trọng
  • Hiểu rằng Phân tích dữ liệu là Công cụ hiệu quả nhất
  • Học cách giải quyết những khó khăn trong công việc - Phân tích dữ liệu
  • Tìm hiểu để tạo chiến lược phân tích dữ liệu và tuân theo

Chương trình giảng dạy

51phút
Phần 1: Giới thiệu
04:05
Phần 2: Khoa học dữ liệu cho doanh nghiệp
45:56
Kỹ thuật & Ứng dụng cơ bản
08:26
Áp dụng thuật toán
04:15
Tận dụng tài nguyên của bạn
04:53
Tạo chiến lược dữ liệu khả thi
04:53
Phân tích dữ liệu khách hàng
06:54
Phân tích rủi ro
05:36
Sử dụng quyền truy cập làm nguồn dữ liệu
06:36
Phần 3: Phần kết luận
01:54
Phần kết luận
01:54

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức cụ thể nào

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 14
Khóa học 6

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo