Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
198 Học viên
25 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình sử dụng Python
  • Cách xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính trong TensorFlow
  • Cách tạo mô hình nhận dạng hình ảnh bằng CIFAR-10

Chương trình giảng dạy

5giờ 22phút
Phần 1: Nhận dạng hình ảnh Python
2:44:05
Phần 2: TensorFlow Cơ bản
1:21:40
Giới thiệu và thiết lập
04:11
Tensorflow là gì
13:28
Nút liên tục và hoạt động
14:27
Nút giữ chỗ
11:06
Nút biến
08:22
Cách tạo mô hình hồi quy tuyến tính
05:48
Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính
24:18
Phần 3: Nhận dạng hình ảnh (CIFAR-10)
1:17:02
Giới thiệu
03:10
Tổng quan dự án
03:01
Các gói CIFAR quan trọng
08:35
Hiển thị hình ảnh với PIL
07:30
Lấy dữ liệu CIFAR 10
09:32
Chơi với hình ảnh CIFAR
08:57
Xây dựng mô hình
14:14
Xây dựng dữ liệu đào tạo và đào tạo mô hình
08:24
Kiểm tra mô hình
13:39

Mô tả

Yêu cầu

  • Windows PC, Mac OS, hoặc Linux
  • PyCharm Community phiên bản 2017.2.3.

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
Đánh giá 305
Học viên 153,430
Học viên đông đảo
Khóa học 12

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo