Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
1 Học viên
10 Các bài học
Nâng cao

Bạn sẽ học gì?

  • Hiểu thuật ngữ liên quan đến học máy và khoa học dữ liệu
  • Hiểu được ảnh hưởng của Machine Learning đối với xã hội
  • Hiểu cách thức hoạt động của Machine Learning
  • Tìm hiểu về tất cả các tên miền khác nhau
  • Giải quyết vấn đề với Machine Learning

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về cách thức hoạt động của máy tính
  • Hiểu biết cơ bản về toán học
  • Niềm đam mê mạnh mẽ để tìm hiểu một cái gì đó mới

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 64
Khóa học 16

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo