Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

16

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách quản lý nhà phát triển phần mềm
  • Cách chạy dự án phần mềm

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức CNTT cơ bản
  • Một chút kỹ năng lãnh đạo

Chương trình giảng dạy

Phần 3: Lời khuyên thiết thực để làm việc trên các dự án 24:53

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 243
Học viên 299,782
Học viên đông đảo
Khóa học 330

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo