Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

4

Trình độ kỹ năng

Trung cấp

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
  • Tìm hiểu để sử dụng tất cả các công cụ thiết kế chính
  • Học cách thiết kế mọi thứ từ sách đến sách mỏng
  • Hiểu quy trình từ đầu đến cuối

Mô tả

Yêu cầu

  • Khả năng sử dụng Adobe InDesign
  • Không có yêu cầu gì khác!

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 50
Khóa học 16

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo