Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
26 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học những điều cơ bản về kế toán và bảng lương
  • Có thể dự báo kết quả tài chính của mình
  • Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh
  • Phát triển một kế hoạch kinh doanh và tiếp thị
  • Biết về thuế doanh nghiệp và các khía cạnh pháp lý khác liên quan đến kinh doanh trực tuyến

Chương trình giảng dạy

2giờ 8phút
Phần 1: Giới thiệu khóa học
00:53
Phần 3: Pháp lý và thuế
19:40
Hình thành pháp lý - Cấu trúc nào
06:33
Thương hiệu, Bản quyền & Bằng sáng chế
05:04
Dịch vụ pháp lý
03:50
Thuế - Trách nhiệm của bạn
04:13
Phần 4: Kế toán
20:34
Tài chính kế toán cho doanh nghiệp khởi nghiệp
04:27
Cẩm nang tra cứu nhanh
04:16
Kế toán 101
06:27
Bảng lương
05:24
Phần 5: Tiếp thị
13:07
Định giá
04:11
Tiếp thị online
05:37
Tiếp thị khác
03:19
Phần 6: Tồn kho
14:46
Drop shipping
04:49
Giữ tồn kho
04:40
Cân nhắc chi phí cho tồn kho
05:17
Phần 7: Trang web của bạn
15:48
Nền tảng nào
04:52
Giỏ hàng
04:48
Địa điểm khác
06:08
Phần 8: Xem xét khác
13:03
Cam kết thời gian
05:34
Cuộc cạnh tranh
03:14
Tính hợp lý trong khái niệm của bạn
04:15
Phần 9: Kết luận
05:10
Kết thúc khóa học
05:10

Mô tả

Yêu cầu

  • Mong muốn khởi nghiệp kinh doanh online
  • Sẵn sàng học hỏi
  • Không cần kinh nghiệm trước - bạn sẽ học tất cả những gì bạn cần biết trong khóa học hoàn chỉnh này!

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 34
Khóa học 23

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo