Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
29 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu về sự khác nhau giữa các chiến thuật đàm phán
  • Hiểu tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể
  • Hiểu về tiến trình đám phán
  • Học giao tiếp bằng lời nói một cách thích hợp
  • Tìm hiểu cách tối đa hóa kết quả đàm phán

Chương trình giảng dạy

1giờ
Phần 1: Giới thiệu khóa học
03:31
Giới thiệu giảng viên
01:06
Phần 2: 12 kỹ năng đàm phán
27:16
Kiểm soát cảm xúc
02:03
Giao tiếp bằng lời nói
03:06
Khả năng ra quyết định
02:02
Đạo đức và Trách nhiệm
01:55
Lựa chọn câu hỏi tốt
03:10
Thể hiện sự cảm thông
01:55
Linh hoạt
02:05
Học từ lỗi lầm
01:52
Xây dựng giá trị để chứng minh giá trị của bạn
02:26
Luôn nhận được một cái gì đó trở lại
02:07
Sử dụng sự im lặng làm lợi thế của bạn
01:20
Phần 3: Các giai đoạn đàm phán
12:58
Giai đoạn chuẩn bị
02:19
Vị trí đầu tiên và giai đoạn giới thiệu
02:59
Giai đoạn thăm dò và phân biệt
02:50
Giai đoạn quyết định
02:03
Giai đoạn theo dõi
02:47
Phần 4: Kỹ năng ngôn ngữ cơ thể
15:19
Xuất hiện đúng giờ
01:37
Cái bắt tay hoàn hảo
01:54
Đàm phán với đúng người
01:31
Duy trì giao tiếp bằng mắt
01:27
Hiểu nét mặt
01:34
Duy trì không gian cá nhân
01:49
Giữ chân tay bình tĩnh và cởi mở
01:34
Bỏ tay xuống
01:05
Hãy chậm lại và giữ im lặng
02:48
Phần 5: Kết luận về khóa học
01:21
Kết luận về khóa học
01:21

Mô tả

Yêu cầu

  • Niềm đam mê để học một kỹ năng

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 5
Học viên 567
Khóa học 23

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo