Đang xem
4 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

29

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

 • Tìm hiểu về sự khác nhau giữa các chiến thuật đàm phán
 • Hiểu tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể
 • Hiểu về tiến trình đám phán
 • Học giao tiếp bằng lời nói một cách thích hợp
 • Tìm hiểu cách tối đa hóa kết quả đàm phán

Mô tả

Yêu cầu

 • Niềm đam mê để học một kỹ năng

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu khóa học 03:31
Phần 2: 12 kỹ năng đàm phán 27:16
 • Phân tích vấn đề
  Xem ngay
  03:15
Phần 3: Các giai đoạn đàm phán 12:58
Phần 4: Kỹ năng ngôn ngữ cơ thể 15:19
Phần 5: Kết luận về khóa học 01:21

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 8
Khóa học 23

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo