Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
3 Học viên
29 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách xây dựng trò chơi 2D bằng cách làm việc với physics, Enemies và Projectiles
  • Cách tạo trình kích hoạt và sự kiện để kiểm soát nhịp độ
  • Cách làm việc với trình kết xuất sprite để đạt được hiệu ứng hình ảnh hấp dẫn

Chương trình giảng dạy

4giờ 4phút
Phần 1: Cơ bản về Unity 2018
23:26
Sự khác nhau giữa các yếu tố Canvas GUI và đối tượng trò chơi
04:57
Giải thích các thành phần UI
12:43
Phần 2: MonoBehaviour Scripts, Components, và Unity Lifecycle (C#)
17:45
MonoBehaviours và Unity Lifecycle Hooks (Cập nhật, Bắt đầu, Thức tỉnh)
05:17
Thay đổi màu ngẫu nhiên - C # Script đơn giản cho Người mới bắt đầu
08:01
Thêm bộ đếm thời gian vào tập lệnh thay đổi màu ngẫu nhiên - Theo dõi deltaTime trong tập lệnh
04:27
Phần 3: Đối tượng Scriptable (C #)
26:50
Giới thiệu đối tượng Scriptable
09:51
Tạo các mục trong Hệ thống kiểm kê đối tượng Scriptable
04:29
Các Scriptable Objects lồng nhau và thêm các đối tượng vào các tập lệnh MonoBehaviour trong Inspector
03:36
Tạo Cửa hàng & Cửa hàng tồn kho từ ScriptableObjects
08:54
Phần 4: Hình ảnh 2D bên trong Unity Engine
22:46
Cách tốt nhất để nhập 2D Sprites & Pixel Art
06:48
Kiểm soát Sprite Rendering Order
04:14
Tạo bóng cho hình ảnh 2D Game Sprite
11:44
Phần 5: Chuyển động 2D Kinematic
08:50
Collider.Cast - Cách dễ nhất để kiểm tra va chạm
04:05
Loại bỏ Jitter bằng cách kẹp vào Sprite Pixels
04:45
Phần 6: Tạo Projectiles
25:41
Fireball: Thiết lập cho Spritesheet Animation
07:14
Tạo một Fireball Projectile với chuyển động, va chạm và âm thanh
18:27
Phần 7: Tạo menu UI
1:30:00
Tạo màn hình menu chính - Cài đặt phần 1
10:08
Tạo màn hình menu chính - Phần 2 Nút menu mã hóa
11:09
Tạo màn hình Menu chính - Phần 3 Tải Menu Popup, Nút Đóng Menu
05:06
Tạm dừng Menu với Prefabs & Singleton Menu Manager Script - Phần 1 Cài đặt
06:07
Tạm dừng Menu Prefab & Trình quản lý menu - Phần 2 MonoBehaviour Script Script
16:05
Menu Prefabs & Manager - Phần 3 Hệ thống Singleton - Hướng dẫn Unity 2018
10:34
Menu Prefabs & Manager - Phần 4 Thu thập dữ liệu từ hệ thống Singleton
11:32
Tùy chỉnh GUI Positions trong Menu Tùy chọn
19:19
Phần 8: Audio (SFX & Music)
05:16
Tạo hiệu ứng âm thanh nói chuyện nhân vật trong BFXR
05:16
Phần 9: Sự kiện
18:17
Bản sao sinh ra của Enemies hoặc Projectiles taij Mouse Cursor Point
07:42
Các thao tác trên Event Triggers Script & Inspector
10:35
Phần 10: Quản lý cảnh
05:55
GameObjects sinh ra khi cảnh được tải qua mã
05:55

Mô tả

Yêu cầu

  • Unity 2018 hoặc cao hơn
  • Chương trình chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Pyxel Edit, GIMP, v.v.) để tạo hoặc chỉnh sửa các họa tiết của bạn
  • Một chút kỹ năng lập trình C # sẽ giúp bạn rất nhiều

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 9
Khóa học 6

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo