Đang xem
4 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

29

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách xây dựng trò chơi 2D bằng cách làm việc với physics, Enemies và Projectiles
  • Cách tạo trình kích hoạt và sự kiện để kiểm soát nhịp độ
  • Cách làm việc với trình kết xuất sprite để đạt được hiệu ứng hình ảnh hấp dẫn

Mô tả

Yêu cầu

  • Unity 2018 hoặc cao hơn
  • Chương trình chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Pyxel Edit, GIMP, v.v.) để tạo hoặc chỉnh sửa các họa tiết của bạn
  • Một chút kỹ năng lập trình C # sẽ giúp bạn rất nhiều

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Cơ bản về Unity 2018 23:26
Phần 2: MonoBehaviour Scripts, Components, và Unity Lifecycle (C#) 17:45
Phần 3: Đối tượng Scriptable (C #) 26:50
Phần 4: Hình ảnh 2D bên trong Unity Engine 22:46
Phần 5: Chuyển động 2D Kinematic 08:50
Phần 6: Tạo Projectiles 25:41
Phần 7: Tạo menu UI 1:30:00
Phần 8: Audio (SFX & Music) 05:16
Phần 9: Sự kiện 18:17
Phần 10: Quản lý cảnh 05:55

Về Giảng viên đào tạo

5.0
Đánh giá 0
Học viên 6
Khóa học 5

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo