Đang xem
3 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

61

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • EOS cụ thể C ++
  • Hiểu biết cơ bản về Blockchain là gì
  • Sự khác biệt giữa EOS Blockchain và Ethereum hoặc Bitcoin là gì
  • Cách thiết kế và triển khai các hợp đồng thông minh cho EOS Blockchain
  • Cách thiết lập IDE với EOS

Mô tả

Yêu cầu

  • Dòng lệnh trong hệ điều hành ưa thích của bạn
  • Hiểu biết cơ bản về lập trình

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 01:24
Phần 2: Giới thiệu ngắn gọn về C++ 1:16:17
Phần 3: Multi Index 45:59
Phần 4: Giới thiệu ngắn gọn về Blockchain 48:59
Phần 5: Phát triển EOSIO 3:04:53
Phần 6: Hệ sinh thái EOSIO dApp Ecosystem 49:44

Về Giảng viên đào tạo

5.0
100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 76
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo