Đang xem
116 Học viên
17 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tải và cài đặt Unity Cách sử dụng Giao diện dự án của Unity Hiểu bảng điều khiển đối tượng Hiểu và sử dụng ánh sáng Đối tượng màu sắc

Chương trình giảng dạy

1giờ 46phút
Phần 1: Học viện trò chơi
1:46:26
Bảng điều khiển đối tượng
06:27
Thao tác hiện trường
02:00
Thêm đối tượng trò chơi 2d
02:57
Đối tượng trò chơi 3d cần thiết
08:25
Ánh sáng Unity (phần 1)
06:00
Ánh sáng Unity (phần 2)
06:00
Giới thiệu về vật lý
08:04
Giới thiệu về kịch bản và lập trình
10:47
Thêm menu với Giao diện người dùng đồ họa phần 1
08:12
Thêm menu với Giao diện người dùng đồ họa phần 2
05:39
Áp dụng màu sắc và vật liệu trên các đối tượng trò chơi
07:20
Đi đâu từ đây
05:44

Mô tả

Yêu cầu

  • Windows PC, Mac OS, hoặc Linux

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
Đánh giá 461
Học viên 184,898
Học viên đông đảo
Khóa học 9