Đang xem
66 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

17

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Tải và cài đặt Unity
  • Cách sử dụng Giao diện dự án của Unity
  • Hiểu bảng điều khiển đối tượng
  • Hiểu và sử dụng ánh sáng
  • Đối tượng màu sắc

Mô tả

Yêu cầu

  • Windows PC, Mac OS, hoặc Linux

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Học viện trò chơi 1:46:26

Về Giảng viên đào tạo

Yohann Taieb

Apps/Games Developer
3.4
Đánh giá 183
Học viên 138,850
Học viên đông đảo
Khóa học 18

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo