Đang xem
245 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

40

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình với Java
  • Java để làm gì
  • Cách xây dựng các phần tử phía máy chủ với Java

Mô tả

Yêu cầu

  • Mac hoặc PC
  • Bộ công cụ phát triển phần mềm Java miễn phí từ Oracle
  • Tinh thần muốn học lập trình

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Đầu vào và Đầu ra 48:53
Phần 3: Hiểu về biến số 44:50
Phần 4: Các điều kiện và Vòng lặp 49:56
Phần 5: Dữ liệu, dữ liệu ở mọi nơi 51:25
Phần 6: Kết hợp tất cả lại với nhau: Lập trình hướng đối tượng 48:16

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
2.8
Đánh giá 245
Học viên 149,425
Học viên đông đảo
Khóa học 17

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo