Đang xem
1 Học viên
30 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học lập trình trong Python Học cách xử lý đầu vào và đầu ra Học cách sử dụng Lists, Loops, Sets, và Dictionaries trong Python

Chương trình giảng dạy

11giờ 37phút
Phần 2: Lists
31:03
Giới thiệu về Lists
31:03
Phần 3: Vòng lặp (Loops)
2:34:34
Giới thiệu và ví dụ về sử dụng vòng lặp
39:03
Làm quen với vòng lặp Loops
30:19
Breaking và Continuing trong vòng lặp (Loops)
30:55
Tạo hình dạng Shapes với vòng lặp (Loops)
16:28
Vòng lặp lồng (Nested loops) và In một trường Tic-Tac-Toe
37:49
Phần 4: Sets và Dictionaries
53:14
Hiểu về Sets và Dictionaries
25:58
Ví dụ về Invetory List
27:16
Phần 5: Đầu vào và Đầu ra
55:00
Ví dụ về đọc dữ liệu thành phần tham gia từ tệp tin
27:38
Thực hiện một số thống kê đơn giản với dữ liệu thành phần tham gia từ tệp tin
27:22
Phần 6: Lớp (Classes)
2:03:46
Sự kế thừa (Inheritance) và lớp (Classes)
42:44
Ví dụ về Lớp (Classes) sử dụng thú cưng Pets
24:07
Ví dụ về Lớp (Classes) sử dụng thú cưng Pets - Dogs (Chó)
17:19
Ví dụ về Lớp (Classes) sử dụng thú cưng Pets - Cats (Mèo)
23:03
Lấy ví dụ về thú cưng Pets và thêm con người Human
16:33
Phần 7: Nhập liệu (Importing)
1:11:47
Giới thiệu về Nhập liệu (Importing) và Thư viện Ngẫu nhiên (Random Library)
16:15
Một cách khác để nhập liệu và sử dụng danh sách với ngẫu nhiên
16:51
Sử dụng thư viện thời gian (Time Library)
12:44
Giới thiệu về Thư viện toán (The Math Library)
12:44
Tạo trò chơi đoán người dùng ngẫu nhiên
13:13
Phần 8: Dự án Blackjack Game
2:28:54
Trò chơi BlackJack Phần 1 - Tạo và xáo trộn một bộ bài
14:48
Trò chơi Blackjack phần 2 - Tạo lớp người chơi
38:41
Trò chơi Blackjack Phần 3 - Mở rộng Lớp Người chơi
14:48
Trò chơi Blackjack phần 4 - Thực hiện đặt cược và giành chiến thắng
18:23
Trò chơi Blackjack phần 5 - Thực hiện các động tác của người chơi
24:24
Trò chơi Blackjack Phần 6 - Chạy trò chơi (Kết thúc)
37:50

Mô tả

Yêu cầu

  • Cài đặt Python trước khi tham gia khóa học Sử dụng Mac hoặc PC

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 14
Học viên 784
Khóa học 2

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
4.5 trên 5
trustpilot logo 1 trustpilot logo