Đang xem
4 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

32

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Học lập trình trong Python
  • Học cách xử lý đầu vào và đầu ra
  • Học cách sử dụng Lists, Loops, Sets, và Dictionaries trong Python

Mô tả

Yêu cầu

  • Cài đặt Python trước khi tham gia khóa học
  • Sử dụng Mac hoặc PC

Chương trình giảng dạy

Phần 5: Đầu vào và Đầu ra 55:00

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 2
Học viên 96
Khóa học 41

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo