Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
1 Học viên
32 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học lập trình trong Python
  • Học cách xử lý đầu vào và đầu ra
  • Học cách sử dụng Lists, Loops, Sets, và Dictionaries trong Python

Chương trình giảng dạy

11giờ 37phút
Phần 5: Đầu vào và Đầu ra
55:00
Ví dụ về đọc dữ liệu thành phần tham gia từ tệp tin
27:38
Thực hiện một số thống kê đơn giản với dữ liệu thành phần tham gia từ tệp tin
27:22

Mô tả

Yêu cầu

  • Cài đặt Python trước khi tham gia khóa học
  • Sử dụng Mac hoặc PC

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 2
Học viên 173
Khóa học 41

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo