Đang xem
54 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

13

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để thực hiện các chiến lược tiếp thị nâng cao, vượt xa SEO, trong doanh nghiệp của bạn.
  • Cách quảng bá sản phẩm của bạn trên các trang web như Amazon, YouTube và Yelp bằng cách ảnh hưởng đến các thuật toán đề xuất của chúng

Mô tả

Yêu cầu

  • Sẵn sàng thử các chiến lược từ khóa học.
  • Trình độ tiếng Anh

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 00:56
Phần 3: Làm thế nào để ảnh hưởng đến các thuật toán đề xuất 31:15
  • Những trang web lớn này đang tìm kiếm gì từ sản phẩm của bạn
    Xem ngay
    00:41

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo