Đang xem
11 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

16

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo một kế hoạch kinh doanh
  • Cách làm việc với Canvas Mô hình doanh nghiệp

Mô tả

Yêu cầu

  • Cởi mở áp dụng các ý tưởng từ khóa học
  • Có trình độ tiếng Anh

Chương trình giảng dạy

Phần 3: Mô hình kinh doanh canvas bao gồm 9 thành phần 45:13
Phần 4: Thế giới thực phổ biến áp dụng các mô hình kinh doanh 12:33

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo