Đang xem
4 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

58

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

 • Học cách tận dụng Trình kế hoạch Từ khóa Google Keyword Planner cho doanh nghiệp
 • Học cách phân biệt giữa Người mua - Điểm Chung - Nghiên cứu từ khóa
 • Hiểu về cạnh tranh từ khóa hoạt động ra sao

Mô tả

Yêu cầu

 • Kiến thức về máy tính

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Nghiên cứu từ khóa: Hướng dẫn chuyên nghiệp toàn bộ A đến Z + Các công cụ miễn phí 3:44:34
 • Giới thiệu
  Xem ngay
  01:48
 • SEO là gì
  Xem ngay
  01:13
 • Từ khóa là gì
  Xem ngay
  01:18
 • Ích lợi từ nghiên cứu từ khóa
  Xem ngay
  04:10
 • Từ khóa đuôi dài & đuôi ngắn
  Xem ngay
  08:47
Phần 3: Nghiên cứu SEO từ khóa đuôi dài: Xếp hạng trang 1 trên Google một cách dễ dàng 2:44:15
 • Giới thiệu
  Xem ngay
  01:48
 • Demo nghiên cứu từ khóa nhanh
  Xem ngay
  09:59
 • Ích lợi của Nghiên cứu từ khóa
  Xem ngay
  04:10
 • Từ khóa đuôi dài & đuôi ngắn
  Xem ngay
  08:47
 • The Top Google Ranking Factors
  Xem ngay
  12:23

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 67
Khóa học 84

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo