Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
18 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu Niche Marketing là gì
  • Hiểu các yếu tố của một thị trường ngách tốt
  • Tìm hiểu về Mạng tiếp thị liên kết
  • Học cách tạo nội dung tuyệt vời
  • Tìm hiểu tất cả về chương trình khuyến mãi sản phẩm

Chương trình giảng dạy

1giờ 54phút
Phần 1: Niche Marketing (Tiếp thị ngách) 101
20:40
Phần 2: Nghiên cứu thị trường ngách
12:39
Nghiên cứu từ khóa
02:11
Công cụ từ khóa
03:32
Nghiên cứu xu hướng
01:54
Google xu hướng
05:02
Phần 3: Ưu đãi liên kết
35:04
Quảng bá sản phẩm liên kết
04:57
Amazon
07:33
Clickbank
12:05
Các sản phẩm khác
03:48
Tìm những sản phẩm ra mắt sắp tới
06:41
Phần 4: Sản phẩm của bạn
45:48
Tạo nội dung
07:09
Đề cương nội dung
11:56
Nguồn nội dung
14:37
Nguồn nội dung thêm
12:06

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức sử dụng máy tính cơ bản
  • Kết nối Internet ổn định

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 1
Học viên 29
Khóa học 31

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo