Fall is here – get cozy with our online courses. Use promo code HELLOFALL to get 25% off your desired course!
Đang xem
20 Học viên
18 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu Niche Marketing là gì Hiểu các yếu tố của một thị trường ngách tốt Tìm hiểu về Mạng tiếp thị liên kết Học cách tạo nội dung tuyệt vời Tìm hiểu tất cả về chương trình khuyến mãi sản phẩm

Chương trình giảng dạy

1giờ 54phút
Phần 1: Niche Marketing (Tiếp thị ngách) 101
20:40
Phần 2: Nghiên cứu thị trường ngách
12:39
Nghiên cứu từ khóa
02:11
Công cụ từ khóa
03:32
Nghiên cứu xu hướng
01:54
Google xu hướng
05:02
Phần 3: Ưu đãi liên kết
35:04
Quảng bá sản phẩm liên kết
04:57
Amazon
07:33
Clickbank
12:05
Các sản phẩm khác
03:48
Tìm những sản phẩm ra mắt sắp tới
06:41
Phần 4: Sản phẩm của bạn
45:48
Tạo nội dung
07:09
Đề cương nội dung
11:56
Nguồn nội dung
14:37
Nguồn nội dung thêm
12:06

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức sử dụng máy tính cơ bản Kết nối Internet ổn định

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 412
Học viên 127,126
Học viên đông đảo
Khóa học 8