Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
8 Các bài học
Nâng cao

Bạn sẽ học gì?

  • Tìm hiểu nội dung và cách sử dụng Sketch
  • Tìm hiểu cách tạo một nguyên mẫu có thể nhấp chuột
  • Hiểu thiết kế sản phẩm từ quan điểm của một hệ thống thiết kế hoàn chỉnh

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kinh nghiệm trước đó

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 64
Khóa học 16

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo