Đang xem
70 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

99

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để có năng suất cao hơn trong sự nghiệp
  • Làm thế nào để cải thiện động lực ngắn hạn và dài hạn của bạn
  • Làm thế nào để loại bỏ sự gián đoạn và trở nên hiệu quả trong việc hoàn thành các nhiệm vụ các nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn

Mô tả

Yêu cầu

  • Hứng thú thử nghiệm chiến lược năng suất trong khóa học

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Nguyên tắc cơ bản về năng suất: Chiến lược năng suất thực tế về những điều cụ thể 28:36
Phần 3: Tạo tâm lý làm việc cho năng suất tối đa 04:36
Phần 4: Loại bỏ sự gián đoạn 05:51
Phần 5: Các công cụ và ứng dụng năng suất 22:31
Phần 6: Tổ chức môi trường của bạn để tăng năng suất 26:22
Phần 7: Quản lý thời gian của bạn tốt hơn để có thêm thời gian trong ngày và tăng năng suất 14:44
Phần 8: Sự lưu tâm và nhận thức về tâm trí của bạn và cách tăng năng suất 18:05
Phần 9: Khám phá mục đích sống của bạn, tăng năng suất khổng lồ 29:47
Phần 10: Động lực 31:28
Phần 11: Thiết lập mục tiêu 32:14
Phần 12: Sự chần chừ: Đối thủ chống lại năng suất 28:16

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo