Đang xem
165 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

63

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình Python
  • Cách gia tăng sức mạnh cho các chương trình
  • Bạn có thể sử dụng Python ở đâu

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức IT

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Học Python cơ bản: Khóa học Python cập nhật dành cho người mới bắt đầu 15:40
Phần 2: Kết quả 10:38
Phần 3: Biến 36:17
Phần 4: Toán tử 25:51
Phần 5: Phân nhánh mã 26:16
Phần 6: Vòng lặp 26:13
Phần 7: Hàm toán học 15:45

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
2.8
Đánh giá 245
Học viên 149,435
Học viên đông đảo
Khóa học 17

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo