Đang xem
1 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

26

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tự viết các chương trình không phức tạp trong thực tế
  • Tìm hiểu để viết một chương trình Python hoàn chỉnh đưa người dùng nhập, xử lý và xuất kết quả
  • Tìm hiểu cách tạo một tệp thực thi cuối cùng chạy như một chương trình độc lập cả trên Windows và Mac
  • Tìm hiểu để thực hiện một loạt các hoạt động hàng loạt
  • Tìm hiểu để nhanh chóng thiết lập môi trường Python với các thư viện liên kết của nó

Mô tả

Yêu cầu

  • Máy tính (Windows, Mac, hoặc Linux)
  • Không cần kiến thức Python trước đó

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Bắt đầu với Python 21:58
Phần 2: Variables, Strings, Integers và Floats 12:08
Phần 3: Điều kiện và hàm (Conditionals and functions) 07:15
Phần 4: Sequences, collections và iterations 16:26
Phần 5: Làm-việc-với-tệp-dữ liệu 07:13
Phần 6: Bước vào thế giới thực 30:43
Phần 7: Tạo giao diện đồ họa người dùng (GUI) cho tập lệnh của bạn 14:58
Phần 8: Tạo một tệp thực thi từ chương trình Python 03:04

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 3
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo