Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
1 Học viên
26 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tự viết các chương trình không phức tạp trong thực tế
  • Tìm hiểu để viết một chương trình Python hoàn chỉnh đưa người dùng nhập, xử lý và xuất kết quả
  • Tìm hiểu cách tạo một tệp thực thi cuối cùng chạy như một chương trình độc lập cả trên Windows và Mac
  • Tìm hiểu để thực hiện một loạt các hoạt động hàng loạt
  • Tìm hiểu để nhanh chóng thiết lập môi trường Python với các thư viện liên kết của nó

Chương trình giảng dạy

1giờ 53phút
Phần 1: Bắt đầu với Python
21:58
Cài đặt-Python-và-thư-viện-của-nó
08:46
Cài đặt-mặc định-python
03:29
Spyder-và-iPython
03:34
Phần 2: Variables, Strings, Integers và Floats
12:08
Biến (Variables)
02:47
Chạy-mã-từ-trình-chỉnh sửa-2
05:05
Chuỗi-và-số (Strings-and-numbers)
04:16
Phần 3: Điều kiện và hàm (Conditionals and functions)
07:15
Câu lệnh If-Else-và-Indentation
04:06
Hàm (Functions)
03:09
Phần 4: Sequences, collections và iterations
16:26
Trình tự (Sequences)
02:48
Sưu tập (Collections)
03:28
Sự lặp lại (Iteration)
03:32
Phần 5: Làm-việc-với-tệp-dữ liệu
07:13
Làm-việc-với-tệp-dữ liệu
05:29
Xử-lý-tệp-dữ liệu-dễ dàng hơn
01:44
Phần 6: Bước vào thế giới thực
30:43
Tìm-và-sử dụng-thư viện-mà-bạn-muốn
06:22
Tạo-một-ví dụ-thực tế
06:43
Code-introspection
03:49
Tạo-tệp-KML
04:01
Tương tác-với-người sử dụng
05:07
CSV-đến-KML
04:41
Phần 7: Tạo giao diện đồ họa người dùng (GUI) cho tập lệnh của bạn
14:58
Biến-toàn cầu
01:57
GUI-tương tác-với-Tkinter
05:33
GUI-tương tác-với-Tkinter-tạo-KML
07:28
Phần 8: Tạo một tệp thực thi từ chương trình Python
03:04
Tạo các tệp thực thi độc lập cho các chương trình Python
03:04

Mô tả

Yêu cầu

  • Máy tính (Windows, Mac, hoặc Linux)
  • Không cần kiến thức Python trước đó

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 4
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo