Đang xem
48 Học viên
17 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để tăng lợi nhuận của bạn Tối ưu hóa giá sản phẩm Trở nên cạnh tranh trên thị trường

Chương trình giảng dạy

1giờ 24phút
Phần 1: Định giá sản phẩm, LTV và đàm phán bán hàng để có lợi nhuận tối đa
03:20
Phần 2: LTV and Spending Maximization
18:41
Pricing vs. LTV
06:15
Tactics to extend LTV
07:06
Pricing and discounts
05:20
Phần 3: Pricing for apps
06:06
Pricing apps
06:06
Phần 4: Pricing for e-commerce
12:12
Price intro
06:30
Price effects on e-commerce platforms
05:42
Phần 5: Pricing for B2B
06:08
My 5k case study
06:08
Phần 6: Pricing for freelancing
04:36
Freelancing strategy
04:36
Phần 7: Pricing for books
07:19
Kindle pricing
03:55
Pricing paperback books
03:24
Phần 8: Negotiation
18:59
Naming the price first
07:08
Good cop bad cop negotiation
02:39
How to deal with hagglers
05:51
Phần 9: Pricing for coaching
03:46
Pricing coaching programs
03:46
Phần 10: Bonus
03:07

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối internet ổn định Cởi mở để áp dụng các công cụ này trong doanh nghiệp của bạn

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 396
Học viên 302,502
Học viên đông đảo
Khóa học 29