Đang xem
5 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

17

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Làm thế nào để tăng lợi nhuận của bạn
  • Tối ưu hóa giá sản phẩm
  • Trở nên cạnh tranh trên thị trường

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối internet ổn định
  • Cởi mở để áp dụng các công cụ này trong doanh nghiệp của bạn

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Định giá sản phẩm, LTV và đàm phán bán hàng để có lợi nhuận tối đa 1:24:14

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 243
Học viên 299,782
Học viên đông đảo
Khóa học 330

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo