Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
65 Học viên
22 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách quản lý thời gian hiệu quả Cách lập kế hoạch Cách ưu tiên công việc quan trọng

Chương trình giảng dạy

1giờ 5phút
Phần 1: Quản lý thời gian như một chuyên gia: Tận dụng các Bí kíp & Chiến lược Quản trị thời gian
01:10
Phần 2: Starting with time management
12:37
Time management stress
02:49
Practice not getting distracted with phone email
01:58
Exercise 1 week plan
03:02
Exercise 2 daily time management
02:27
Phần 3: Time Management's Bigger Picture: Life Purpose
30:57
Time management life purpose intro
01:01
What is life purpose
02:42
Life purpose mistake
01:06
How to know if you are on the right path
01:54
Life purpose exercise book store
02:42
Work and idle time
03:05
Education vs humanities
01:54
Others giving us life purpose
06:23
My story
06:51
Dostoevsky
03:19
Phần 4: Time Management and Mindfulness
20:19
Mindfulness definitions
04:12
Benefit of mindfulness
02:53
Philosophical perspective on mindfulness
03:21
Technology and mindfulness
05:23
Mindfulness exercise 1 walk
01:09
Mindfulness exercise 2
03:21

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn muốn chủ động trong cuộc sống Sẵn sàng thử các chiến lược được đưa ra trong khóa học

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 354
Học viên 297,014
Học viên đông đảo
Khóa học 34