Đang xem
92 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

24

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách quản lý thời gian hiệu quả
  • Cách lập kế hoạch
  • Cách ưu tiên công việc quan trọng

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn muốn chủ động trong cuộc sống
  • Sẵn sàng thử các chiến lược được đưa ra trong khóa học

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Quản lý thời gian như một chuyên gia: Tận dụng các Bí kíp & Chiến lược Quản trị thời gian 1:07:59

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo