Đang xem
43 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

21

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Tiếp thị qua Facebook hoạt động như thế nào
  • Làm thế nào để sử dụng quảng cáo trên facebook
  • Tiếp thị liên kết trên Facebook
  • Cách sử dụng tin nhắn Messenger cho kinh doanh
  • Cách sử dụng nhóm Facebook groups cho tiếp thị

Mô tả

Yêu cầu

  • Bạn cần có một tài khoản Facebook
  • Bạn đã có một mặt hàng kinh doanh hoặc một ý tưởng để quảng cáo

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Chiến lược Facebook Marketing 1:30:33

Về Giảng viên đào tạo

Alun Hill

International Business Journalist
4.0
Đánh giá 191
Học viên 141,877
Học viên đông đảo
Khóa học 19

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo