Đang xem
114 Học viên
16 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo tài khoản Google Merchant Cách tạo quảng cáo mua sắm Google Shopping/ Quảng cáo danh mục (PLAs) Cách bán nhiều sản phẩm hơn và gia tăng khả năng sinh lời cho doanh nghiệp

Chương trình giảng dạy

38phút
Phần 1: Cách quảng cáo trên Google
38:20
Thêm về xác minh trên web
01:57
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm (feed) đầu tiên
02:36
Bắt đầu với việc điền vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
02:25
Điền vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
03:58
Tạo từ khóa trên tiêu đề nguồn cấp dữ liệu
04:53
Tối ưu hóa phần mô tả
02:57
Kết nối với tài khoản AdWords
01:25
Bước cuối cùng: chạy quảng cáo
02:18
Khi bạn có cơ sở nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lớn
01:42
Bài tập thực hành từ khóa
01:45
Bắt đầu chạy quảng cáo
01:42

Mô tả

Yêu cầu

  • Kết nối Internet tốt Sẵn sàng thử những ý tưởng mới Có ngân sách quảng cáo nhỏ

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 396
Học viên 302,502
Học viên đông đảo
Khóa học 29