Đang xem
62 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

18

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách điều hành YouTube Adwords
  • Cách tạo dựng Video quảng cáo YouTube chất lượng cao
  • Làm thế nào để biến Quảng cáo YouTube trở thành một kênh quảng cáo hữu hiệu cho doanh nghiệp

Mô tả

Yêu cầu

  • Sẵn sàng đăng quảng cáo đầu tiên về khóa học trên Youtube
  • Sẵn sàng áp dụng các ý tưởng từ khóa học vào thực tiễn

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu 00:30
Phần 2: Xây dựng quảng cáo đầu tiên trong khi giải thích mọi yếu tố trong quảng cáo 32:59
Phần 3: Cách tạo dựng video quảng cáo 08:59

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo