Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
12 Học viên
18 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách điều hành YouTube Adwords Cách tạo dựng Video quảng cáo YouTube chất lượng cao Làm thế nào để biến Quảng cáo YouTube trở thành một kênh quảng cáo hữu hiệu cho doanh nghiệp

Chương trình giảng dạy

42phút
Phần 1: Giới thiệu
00:30
Phần 2: Xây dựng quảng cáo đầu tiên trong khi giải thích mọi yếu tố trong quảng cáo
32:59
Ngân sách cho mỗi lượt xem CPV và các yếu tố khác
03:28
Địa điểm
03:28
Bắt đầu với ad group
01:04
Làm thế nào ra quyết định chọn quảng cáo online
02:29
Thêm video vào ad group
02:03
Viết mô tả tiêu đề như thế nào
04:48
Thiết lập CPV (Cost per View)
02:43
Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
01:17
Sở thích và chủ đề
01:38
Từ khóa
02:27
Phần 3: Cách tạo dựng video quảng cáo
08:59
Dễ dàng thiết lập cho video
03:14
Nếu không dùng quảng cáo video
00:50
Ví dụ về video quảng cáo bán hàng
04:55

Mô tả

Yêu cầu

  • Sẵn sàng đăng quảng cáo đầu tiên về khóa học trên Youtube Sẵn sàng áp dụng các ý tưởng từ khóa học vào thực tiễn

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 324
Học viên 299,166
Học viên đông đảo
Khóa học 29