Đang xem
1 Học viên
16 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Có được công cụ để tạo trang web một cách nhanh chóng Học cách sử dụng một cơ chế an toàn trong tâm trí cho tổ chức và sử dụng cá nhân của bạn Nghiên cứu các ví dụ trong thế giới thực và những sai lầm cần tránh

Chương trình giảng dạy

1giờ 38phút
Phần 1: Giới thiệu
25:26
Giới thiệu và Cài đặt
09:01
Sites và Pages
03:42
Lists và Database
05:41
Phần 2: Xem hoạt động
43:34
Bản demo cơ bản
02:10
Sites
05:44
Các phần của ứng dụng
05:57
Lists
09:03
Power Apps
05:54
Hero Web Part
04:28
Lưu mới như mẫu template
10:18
Phần 3: Ứng dụng trong thế giới thực
29:47
Kinh nghiệm SharePoint của tôi
03:29
Lists
05:27
Site Pages
05:04
App Parts
07:53
Bài mẫu Đăng ký dự án cắm trại
07:54

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kinh nghiệm SharePoint trước đó Không cần kiến thức lập trình

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 2
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo