Cyber Week

Tiết kiệm lớn!

Tất cả khóa học đều dưới 5$ - thời gian có hạn!
Đang xem
2 Học viên
22 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Giới thiệu cơ bản về Sketch
  • Cách thiết kế ứng dụng hay cho Android
  • Cách thiết kế ứng dụng cho iOS

Mô tả

Yêu cầu

  • PC hoặc Laptop chạy trên macOS hoặc OSX
  • Không yêu cầu kinh nghiệm. Khóa học được thiết kế cho người mới bắt đầu và những nhà thiết kế có ý tưởng tiên tiến

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 3
Học viên 246
Khóa học 21

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo