Đang xem
39 Học viên
17 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cơ bản về tài chính doanh nghiệp Nợ doanh nghiệp là gì và làm thế nào để xử lý nó Nguyên tắc kế toán cơ bản Những sai lầm tài chính phổ biến là gì và làm thế nào để phòng tránh chúng

Chương trình giảng dạy

57phút
Phần 1: Cho vay kinh doanh và nợ
21:55
Bạn có nên vay một khoản tiền cá nhân để tài trợ cho doanh nghiệp của bạn
03:42
Làm thế nào nợ doanh nghiệp có thể tác động tiêu cực đến điểm tín dụng cá nhân của bạn
02:28
Điểm tín dụng doanh nghiệp là gì - làm thế nào để bắt đầu cải thiện tín dụng doanh nghiệp của bạn
02:00
Phần 2: Chiến lược và tài chính kinh doanh
35:50
Chiến lược để tài trợ cho một doanh nghiệp
07:10
Các loại hình kinh doanh dường như luôn gặp rắc rối về tài chính hoặc phá sản
02:02
Bạn trả lương cho mình bao nhiêu khi là chủ doanh nghiệp
03:09
Hình thức kinh doanh tài chính phổ biến
04:58
Mẫu thỏa thuận hợp tác kinh doanh chung
02:40
Sai lầm tài chính lớn nhất trong kinh doanh
07:42
Phá sản doanh nghiệp là gì và làm thế nào để tránh phá sản doanh nghiệp
03:22
Bình luận về Suze Orman, chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân
02:16
Tại sao Donald Trump luôn phá sản nhưng vẫn giàu có
02:31

Mô tả

Yêu cầu

  • Hứng thú việc khởi nghiệp Thành thạo tiếng Anh Quan tâm đến tài chính doanh nghiệp

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 396
Học viên 302,502
Học viên đông đảo
Khóa học 29