Đang xem
57 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

17

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cơ bản về tài chính doanh nghiệp
  • Nợ doanh nghiệp là gì và làm thế nào để xử lý nó
  • Nguyên tắc kế toán cơ bản
  • Những sai lầm tài chính phổ biến là gì và làm thế nào để phòng tránh chúng

Mô tả

Yêu cầu

  • Hứng thú việc khởi nghiệp
  • Thành thạo tiếng Anh
  • Quan tâm đến tài chính doanh nghiệp

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Cho vay kinh doanh và nợ 21:55
Phần 2: Chiến lược và tài chính kinh doanh 35:50

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
4.2
Đánh giá 247
Học viên 287,498
Học viên đông đảo
Khóa học 40

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo