Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
3 Học viên
73 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách chọn sản phẩm tạo ra lợi nhuận và quảng bá chúng thành công Bí mật của tiếp thị qua Youtube Cách kiếm tiền trên kênh Youtube

Chương trình giảng dạy

10giờ 13phút
Phần 1: Giới thiệu
06:32
Phần 2: Tư duy kiếm tiền
42:26
Giới thiệu - Tư duy kiếm tiền
01:41
Tại sao hầu hết các YouTubers đều hết tiền
09:31
Tại sao quảng bá sản phẩm không phải là việc làm vô đạo đức
04:42
Bạn có cần quảng bá sản phẩm mà bạn thích
02:41
Hầu hết số tiền kiếm được là từ bên ngoài Youtube
05:18
8 đến 10 nguyên tắc vàng
03:27
Tại sao theo đuổi đam mê của bạn có thể là quyết định tồi tệ nhất bạn từng đưa ra
04:51
Những loại sản phẩm bạn có thể quảng bá
08:29
Tại sao bạn không nên đề cập bạn là một chi nhánh hoặc đang bán sản phẩm
01:46
Phần 3: Làm thế nào để tìm sản phẩm có lợi nhuận để quảng bá
2:04:26
Giới thiệu - Cách tìm sản phẩm để quảng bá
00:30
Cách chọn sản phẩm có lợi nhuận trong Clickbank
29:41
Làm thế nào để tìm sản phẩm có lợi nhuận trong Jvzoo
28:32
Làm thế nào để tận dụng lợi thế của Muncheye
05:59
Cách tìm các chương trình liên kết khác
12:25
Làm thế nào để xuất bản các khóa học trực tuyến của riêng bạn
47:19
Phần 4: Thiết bị cần thiết để quay phim
44:37
Giới thiệu - Thiết bị cần thiết để quay phim
00:28
Ngân sách tốt nhất cho một micro dưới 50 đô
04:22
Ngân sách tốt nhất cho một camera dưới 70 đô
05:09
Phần mềm ghi âm cần thiết
06:56
Cách tạo video mới ánh sáng tốt nhất
03:13
Làm thế nào để có được một nền hình tốt cho video của bạn
03:51
Bạn có thể tìm hình ảnh miễn phí ở đâu
05:57
Nơi bạn có thể tìm thấy Âm nhạc không có bản quyền
05:52
Cách bắt đầu sử dụng VidIQ
08:49
Phần 5: Different Types Of Profitable Videos
37:58
Intro - Different Types Of Profitable Videos
00:28
The Best Way To Review Informational Products
07:32
The Best Ways To Review Physical Products
05:24
How To Promote Products In Your How To or Tips and Tricks Tutorials
06:30
Examples of Highly Profitable Youtube Channels
18:04
Phần 6: Building Your Youtube Channel
52:25
Intro - Building a Youtube Channel
00:31
How to Create Your Youtube Channel
04:06
How to Create An Impressive Youtube Channel Art (option 1)
11:29
How to Create An Impressive Youtube Channel Art (option 2)
22:02
How To Make A YouTube Avatar
07:54
How to Add Featured Channels And Links
06:23
Phần 7: Creator Studio
1:17:03
Intro - Creator Studio
00:21
Creator Studio - Dashboard Area
05:25
Creator Studio - Video Manager
14:26
Creator Studio - Livestream
09:43
Creator Studio - Community
10:24
Creator Studio - Channel
17:04
Creator Studio - Analytics
13:30
Creator Studio - Translations and Transcriptions
02:51
Creator Studio - Create
03:19
Phần 8: Producing Highly Profitable And Enticing Videos
1:47:01
Intro - Producing Highly Enticing And Profitable Videos
00:35
What Makes A Great Thumbnails
10:06
How To Make A Great Thumbnail
16:32
How To Make A Great Video Ending
29:20
5 Tips To Instantly Produce More Engaging Videos
11:25
Secret Formula To Drastically Speed Up Your Video Production
14:10
How to Professionally Edit Your Videos
24:53
Phần 9: Video Optimization
59:55
Intro - Video Optimization
00:27
How To Search For Keywords
17:27
How To Optimize Your Videos For YouTube
18:20
How To Camouflage Your Affiliate Links
07:58
How To Promote Products In Your Cards
05:20
How To Effectively Use The End Screen Option
04:28
How To Make Make Money With Youtube Partnership
05:55
Phần 10: How To Quickly Build A Money Making Audience
42:08
Intro - How To Quickly Build A Money Making Audience
00:54
Quantity VS Quality
03:31
Why Consistency Is King
07:26
Why Receiving Comments Is Important
05:43
How To Deal With Haters and Spammers
11:00
How To Further Promote Your YouTube Videos
09:55
Why You Should Always Be Brutally Honest
03:39
Phần 11: How To Better Manage Your Content
16:35
Intro - How To Better Manage Your Content
00:29
Secret Strategy - Work Less And More Effectively
08:31
How To Use Playlists To Better Manage Your Content
04:31
Produce Everything In One Day
03:04
Phần 12: Conclusion
01:56
Conclusion - Last Thoughts
01:56
Phần 13: Sources
00:01
Sources - Recommended Websites

Mô tả

Yêu cầu

  • Hứng thú với việc tạo nội dung trên Youtube

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 7
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo