Đang xem
2 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

12

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

 • Cách tốt nhất để sử dụng các C ++ template
 • Mẫu biến thể
 • Mẫu lớp
 • Các khái niệm cốt lõi khác của mẫu C ++

Mô tả

Yêu cầu

 • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C ++
 • Internet
 • Mobile, máy tính

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Mẫu chức năng 42:50
 • Giới thiệu bản thân
  Xem ngay
  00:50
Phần 2: Mẫu lớp 25:13
Phần 3: Bài giảng thêm 08:07

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 6
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo