Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
12 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tốt nhất để sử dụng các C ++ template
  • Mẫu biến thể
  • Mẫu lớp
  • Các khái niệm cốt lõi khác của mẫu C ++

Chương trình giảng dạy

1giờ 16phút
Phần 1: Mẫu chức năng
42:50
Giới thiệu về mẫu (templates)
07:48
Mẫu đối số khấu trừ & khởi tạo
06:27
Chuyên môn rõ ràng
05:54
Đối số mẫu không phải kiểu
07:14
Mẫu biến thể phần 1
09:47
Mẫu biến thể phần 2
04:50
Phần 2: Mẫu lớp
25:13
Mẫu lớp
08:39
Các mẫu chức năng chuyên môn rõ ràng phần 1
05:41
Mẫu lớp chuyên môn hóa một phần
06:51
Mẫu lớp chuyên môn rõ ràng phần 2
04:02
Phần 3: Bài giảng thêm
08:07
Bài giảng thêm Loại bí danh
08:07

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C ++
  • Internet
  • Mobile, máy tính

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 6
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo